לינוקס כולל הסמכה בינלאומית

69 סרטונים510 דקות מעבדות תירגול
 • ליונס טורבאלדס והלינוקס.
 • מה זה OpenSource.
 • סוגי רשיונות בתחום הקוד הפתוח.
 • סוגים של מערכות לינוקס.
 • הפצות לינוקס מוכרות.
 • התקנת מערכת ההפעלה:
 • Kali Linux
 • Ubuntu
 • תוכנות נפוצות במערכת ההפעלה.
 • ניהול חבילות והתקנת תוכות.
 • חנות האפליקציות והפקודה Apt.
 • פקודות שימושיות.
 • מניפולציה של קלט ופלט.
 • תהליכי סריקה וזיהוי פגיעויות.
 • חיפוש מבוסס Wildcard U ו-Globaling.
 • ביטוי רגולרי והפקודה grep.
 • מערכת הקבצים FSH- מה נמצא איפה?
 • מיפוי קבצים וכוננים והפקודה mount.
 • הגדרת משתנה סביבתי.
 • הגדרת הסביבה.
 • לינקים links symbolic and hard.
 • פקודות חיפוש.
 • דחיסת קבצים.
 • סוגי כתבנים בלינוקס.
 • עבודה עם הכתבן vim.
 • מבוא לפיתוח בשפת bash.
 • קלט,פלט ומשתנים.
 • תנאים.
 • פונקציות.
 • תהליך ה-boot של המערכת.
 • פריצה למערכת דרך ה-boot loader.
 • עבודה עם תהליכים.
 • Ps
 • Kill
 • Top
 • צריכת משאבי מערכת.
 • לוגים.
 • בדיקת תקשורת בין עמדות ברשת.
 • ניתוח תעבורת רשת.
 • שירותי רשת מוכרים וחיוניים.
 • DNS
 • DHCP
 • SSH
 • כתובות עמדות ברשת ומושגים.
 • IP
 • GATEWAY
 • NETMASK
 • הגדת כתובת רשת בשיטה החדשה והישנה.
 • הגדרת DNS.
 • הגדרת Default Gateway.
 • יצירת משתמשים וקבוצות.
 • ניהול משתמשים במערכת.
 • מבנה קובץ /etc/password
 • הרשאות וקבצים.
 • הרשאות מיוחדות.
 • פרופיל המשתמש.
 • מסכות.
 • הרשאות מתקדמות.

הידעת ?

"90% מהשרתים בעולם הינם שרתי לינוקס"

קורס FullStack

342 שיעורים29 שעות 290 שעות תירגול
 • Anatomy of HTML.
 • boilerplate and HTML doctypes .
 • Unordered and ordered lists.
 • Anchor tags.
 • Tables.
 • Forms.
 • CSS selectors and properties
 • Inline, internal, and external CSS
 • CSS sizing methods
 • The anatomy of CSS.
 • Style hierarchy
 • Class vs. Ids .
 • CSS display .
 • CSS static .
 • Relative & positioning systems
 • Font styling
 • Centering elements using CSS .
 • Website design fundamentals .
 • Typography
 • CSS float and clear
 • Selector priority.
 • Responsive web design .
 • UI design .
 • Bootstrap framework
 • Bootstrap grid layout system
 • Containers.
 • Buttons.
 • Symbols .
 • Bootstrap carousels
 • Cards .
 • Navigation bar
 • The Fundamentals of Code
 • Variables and Data Types.
 • Logical operators .
 • Loops.
 • Functions & invocation patterns .
 • JS Expressions And Operators .
 • Statements and Declarations.
 • Object-Oriented Programming .
 • JS Objects and Prototypes .
 • This, Scope and Closures .
 • Objects.
 • Prototypes Refactoring .
 • Debugging.
 • DOM.
 • jQuery .
 • Text and styles.
 • Attributes with jQuery.
 • Animations .
 • Customizations .
 • Events.
 • Traversing .
 • MVC framework .
 • Server-Side JavaScript .
 • Node on the command line .
 • NPM .
 • JavaScript Build Processes.
 • Event Loop & Async JAVASCRIPT.
 • File System.
 • Native Node Drivers.
 • APIs .
 • Templating with EJS .
 • EJS templates .
 • layouts/partials with EJS .
 • Database Schemas.
 • Serialization.
 • MongoDB .
 • Mongoose.
 • MongoDB Compass .
 • authentication.
 • Hashing .
 • Sessions and Cookies .
 • Local authentication
 • Environment variables.
 • GET, POST, PUT, PATCH .
 • DELETE API.
 • Basic Windows commands .
 • Git version control .
 • Collaboration.
 • Git forking, branching & cloning .
 • GitHub as a remote repository .
 • Checkout and rolling back .
 • Git and GitHub.
 • Hosting and deployment .
 • Static websites with GitHub.
 • Deploying server based apps.
 • Arrow Functions.
 • Import/Export and Modules .
 • Object and Array Destructuring .
 • Spread Operator .
 • React Components .
 • Props.
 • JSX .
 • React DOM .
 • State.
 • Hooks.
 • Conditional rendering.
 • Class & functional components.
 • חקירת מקרה: הזרקת קוד Ebay.
 • Xss(Reflected,Stored,Dom).
 • Css Injection.
 • Advanced Xss.
 • Sop,Cors,Jsonp.
 • CSP.
 • חקירת מקרה : השתלטות חשבון SnapChat.
 • Storage Browser and Cookies .
 • Advanced CSS Injection.
 • חקירת מקרה : השתלטות על שואב אבק LG.
 • SmartThinQ .
 • Oauth2.
 • Components Known Vulnerabilities.
 • Insecure Deserialization.
 • חקירת מקרה : FaceBook Chat.
 • Security Misconfigurations.
 • מניפולציה על פרמטרים.
 • LFI/RFI/Path traversal.
 • חקירת מקרה : השתלטות על חשבונות WhatsApp & Telegram.
 • Broken Access Control.
 • JWT.
 • Sensitive Data Exposure.
 • Broken Authentication.
 • Session Fixation.
 • Insufficient Anti Authomation.
 • Command Injection.
 • SQL Injection Basic.
 • SQL Injection Advanced.