קורס בדיקות חוסן אפליקציות

66 שיעורים9 שעות66 שעות תוכן
 • מבוא לפיתוח אפליקציות אנדרואיד.
 • היכרות עם מערכת ההפעלה אנדרואיד.
 • :היכרות עם סוגי אפליקציות.
 • Web App
 • Hybrid App
 • Native App
 • הגדרת סביבת מחקר ופיתוח
 • Android Studio
 • Genymotion.
 • מבנה של אפליקציה Web App.
 • מבנה של אפליקציית Native.
 • Android Building Blocks.
 • Manifest File.
 • Activity.
 • Views.
 • Fragments.
 • Intent.
 • Content Provider.
 • Service.
 • Broadcast Receiver.
 • מבנה של Hybrid Apps
 • הגדרת הסביבה לפיתוח Cordova.
 • יצירת אפליקציית Cordova.
 • התקנת Plugin ב- Cordova.
 • פיתוח אפליקציה ב HTML,CSS,JAVASCRIPT.
 • Native Storage.
 • SQLite.
 • Local Notifications.
 • עבודת הגשה.
 • Android App SandBox.
 • תהליכים בעולם האנדרואיד.
 • קבצים ונתיבים File Structure.
 • Working with adb.
 • Importer platform usage.
 • Exposed Application Interfaces.
 • LogCat.
 • Working with Drozer.
 • Insecure Data Storage.
 • Attacking Shared Preferences.
 • Attacking SQLite Database.
 • Attacking data on sdcard
 • Insecure communication
 • Sniffing Android Traffic with Wireshark
 • Using Burp Suite.
 • HTTPS and Burp Suite.
 • Bypass SSL Pinning.
 • Insecure Authentication.
 • Using Burp Suite Repeater.
 • Using Burp Suite Intruder.
 • Insufficient Cryptography
 • Attacking Custom Encryption Protocol
 • Androind App Reverse Engineering with jadx
 • Insecure Authorization & Permission bypass.
 • Facebook Messenger case study.
 • Demonstration of Mobile PT report
 • עבודות הגשה.
 • Client Code Quality.
 • Google Maps Case Study.
 • Pro Guard.
 • Code Temparing.
 • Frida and Dynamic Insturmentation
 • שינויי קוד המקור באפליקציה Repackaging.

הידעת ?

"אנדרואיד הינה מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר בעולם עם 38.61% תפוצה"

 • Mobile App Reverse Engineering.
 • DJI Drone Hacking Case study.
 • Root detection.
 • LG Home Hack case study.
 • Extraneous functionality
 • Debug Enabled Apps.
 • Hack Apps via Backup
 • סיכום הקורס.