תקנון האתר ITSafe

ברוכים הבאים לאתר ITSafe.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה במייל support@itsafe.co.il או בטלפון 0776014526 תקנון אתר האינטרנט itsafe.co.il / קורסי סייבר והאקינג

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט itsafe.co.il מטעם סייסורס בע"מ 516205366 המפעיל של האתר ו/או בעל הזכויות באתר. איי.טיי.סייפ הינו בית ספר למקצועות הסייבר ובדיקות החוסן, ומאשר לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה לקורסים דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"):

תנאי שימוש באתר

1.1. תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת קורסים ו/או שירותים דרכו.
1.2. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.3. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת קורסים באמצעות האתר.
1.4. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין איי.טיי.סייפ, לכל דבר ועניין.
1.5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
1.6. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ואיי.טיי.סייפ שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.
1.7. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי איי.טיי.סייפ, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.
1.8. בכל מקום בו מצוין איי.טיי.סייפ בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.
1.9. איי.טיי.סייפ עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
1.10. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לאיי.טיי.סייפ דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף ‎7 לתקנון.


אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישת קורס ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לאיי.טיי.סייפ ובין אם לצד ג' פרט לצרכי לימוד עבור הנרשם לאתר.
2.2. לא להוריד, לצלם, להקליט (בכל דרך) את הקורסים מהאתר למחשב האישי שלכם, יש לצפות בשיעורים באתר או באפליקציה בלבד.
2.3. לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. איי.טיי.סייפ יהיה רשאי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
2.4. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.


השירותים המוצעים באתר

3.1. איי.טיי.סייפ רשאי לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.
3.2. איי.טיי.סייפ רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. איי.טיי.סייפ יהיה רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.
3.3. הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה מתבצעים דרך האתר.
3.4. מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע ההרשמה לקורס. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. איי.טיי.סייפ לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
3.5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. איי.טיי.סייפ שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
3.6. הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרכארד ודיינרס בלבד, ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
3.7. המנוי לרישיון שימוש לקורס באתר אותו רכש המשתמש הוא לשניים עשר חודשים (12) מיום הרכישה.
3.8 סימולציות ראיון עבודה הינן מוגבלות ל 2 במסלול בודק חוסן וראיון אחד במסלול אנליסט סוק אשר מתקיימות אך ורק במידה והסטודנט השלים את כלל הפרוייקטים המצופים ממנו, במידה והסטודנט נכשל באפשרותו לרכוש ראיון נוסף בסך 250 ש"ח.


ביטול עסקה ע"י הלקוח

4.1. הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎7 להלן בתקנון זה.
4.2. לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 ימים מיום ההרשמה לקורס ובמקרה של מתן שירות, עד 14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת השירות.
4.3. לקוח אשר שילם באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים, כפוף למדיניות ביטולים של משרד "העבודה הרווחה והשירותים החברתיים" - הכרה בקורסים למימוש הפיקדון לחיילים משוחררים.
4.4. במידה והלקוח צפה באחד הקורסים מעל 50% מהתוכן, ההחזר הכספי במקרה של ביטול תוך 14 ימי עסקים יינתן בניכוי מחיר הקורס בו צפה וזאת בהתאם למחיר המחירון של החברה. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.
4.5. לא יינתן זיכוי כספי בגין שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.
4.6. החלפת קורסים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע באיי.טיי.סייפ ובכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שלעיל.


ביטול עסקה ע"י איי.טיי.סייפ

איי.טיי.סייפ יהיה רשאי לבטל עסקה או הרשמה של תלמיד במקרים הבאים:

5.1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט הקורס/שירות.
5.2. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר הקורס, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של איי.טיי.סייפ.
5.3. הפרה של סעיף 2.


קניין רוחני וזכויות יוצרים

6.1. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, מצגות, קטעי קוד, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לאיי.טיי.סייפ ו/או לצדדים שלישים אחרים.
6.2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של איי.טיי.סייפ לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם איי.טיי.סייפ התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
6.3. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם, סימני המסחר לרבות השם "איי.טיי.סייפ", השיעורים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים,אתגרים, מצגות, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של איי.טיי.סייפ והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.


שירות לקוחות

ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בימים א'-ה' בין השעות 10:00-18:00 באמצעות אחד האמצעים הבאים בלבד:

7.1. טלפון: 0776014526
7.3. דוא"ל: support@itsafe.co.il
7.3. פניה באמצעות "צור קשר" באתר


אבטחת מידע

8.1. איי.טיי.סייפ נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
8.2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ובאמצעות השירות "קארדקום אישורית זהב" ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי איי.טיי.סייפ. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, איי.טיי.סייפ לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
8.3. איי.טיי.סייפ מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
.8.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי איי.טיי.סייפ יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המערכת, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.


מדיניות הגנת פרטיות באתר

9.1. פרטיות משתמשי האתר חשובה לאיי.טיי.סייפ. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
9.2. ייתכן ואיי.טיי.סייפ ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם איי.טיי.סייפ יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.
9.3. במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.
9.4. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של קורס או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
9.5. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
9.6. בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לאיי.טיי.סייפ תחת הלשונית "צור קשר" באתר או בפרטים המצוינים בסעיף ‎7 לעיל בתקנון זה, ואיי.טיי.סייפ ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.


תנאים כלליים

10.1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמו שהם (AS IS).
10.2. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לאיי.טיי.סייפ. למען הסר ספק, איי.טיי.סייפ לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. איי.טיי.סייפ רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
10.3. איי.טיי.סייפ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.
10.4. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
10.5. איי.טיי.סייפ שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
10.6 יובהר כי: על מנת לקבל תעודת גמר בסיום קורס, ישנה חובה להגשת פרויקט גמר ו/או מעבר מבחן הסמכה בינלאומי בהתאם לקורס הנלמד קורס פייתון, קורס לינוקס וקורס CCNA - דורש מעבר מבחן הסמכה בינלאומי (נערך חיצונית ובתשלום נוסף) ורק אז יוכל התלמיד לקבל את תעודת הגמר מטעם ITSAFE קורס בודדים שאינם במסגרת חבילה שלמה קרי לוחמת סייבר התוכנית המלאה וכד', מזכים את בוגר הקורס בתעודת סיום על פי התנאים הרשומים מעלה. הטקסט נכתב בלשון זכר אך מתייחס לכל המינים


ברירת דין ובוררות

11.1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (איי.טיי.סייפ) בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
11.2. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.