תקשורת רשתות CCNA

100 שיעורים13 שעות 110 שעות תירגול
 • הגדרת סביבת המעבדה.
 • היכרות עם סוגי רשתות.
 • ציוד תקשורת.
 • כתובות IP.
 • כתובות Mac Address.
 • חבילות מידע ומבנה ה-Packet.
 • TCP/UDP.
 • מודל OSI.
 • מודל IP/TCP.
 • סטנדרטים בתקשורת.
 • מצבי גישה.
 • פקודות כלליות להגדרת המתג.
 • טבלת ה- Mac Address.
 • ARP וטבלת ARP.
 • בדיקת תקשורת ברשת.
 • הגדרת סיסמא למתג ופריצת סיסמא של מתגים.
 • ניהול המתג ברחוק באמצעות פרוטוקולי תקשורת.
 • תקשורת נתונים ברשת מבוססת מתגים.
 • חלוקה לוגית של הרשת באמצעות VLAN.
 • Native Vlan.
 • Trunk & DTP.
 • VTP.
 • Spanning Tree & Rapid Spanning Tree.
 • llDP & CDP.
 • EtherChannel.
 • תרגילים ומעבדות.
 • כתובות IP.
 • חישבו כתובת IP על פי מסכת רשת.
 • כתובות פרטיות ופומביות.
 • VLSM.
 • הגדרת נתב.
 • הגדרת ממשק וירטואלי לתקשורת בין VLAN.
 • DHCP.
 • WLC ו-PAL בעולמות ה-WiFi.
 • הגדרת רשת אלחוטית WiFi.
 • פרוטוקולי ניתוב.
 • EIGRP.
 • OSPF.
 • שיפור ביצועי רשת באמצעות HSRP.
 • NAT.
 • SYSLOG.
 • SSH.
 • התקפות על מתגים.
 • התקפות על שירותי רשת.
 • שימוש ב Access List.
 • עבודה עם Port Security.
 • כיצד לאבטח את הרשת.
 • היכרות עם IPV6.
 • הגדרת רשת מבוססת IPV6.
 • הגדרת ניתוב ב-IPV6.
 • ביצוע פעולות באמצעות אוטומציות.
 • הגדרת מתגים ונתבים בצורה מהירה.
 • עבודה עם ממשק API.
 • עבודה עם JSON.