קורס פורנזיקה ומבוא לסייבר הגנתי

88 שיעורים14 שעות 50 שעות תירגול
 • אופן ניהול הזיכרון.
 • סוגי זכרונות.
 • אופן איחסון הקבצים במערכת.
 • תהליך מחיקת קבצים.
 • קבצים ושימושם.
 • חתימות קבצים (Fingerprints).
 • הרשאות קבצים ושימושים.
 • היבט פורנזי על רשתות ארגוניות.
 • ניתוח תעבורת רשת.
 • היכרות עם Firewall.
 • הרשאות ברשת אירגונית.
 • AD וניהול משתמשים.
 • Domain Admin.
 • חסרונותיו של Local Admin.
 • מהי וירטואליזציה.
 • התקנת Oracle VirtualBox.
 • שימוש ב- VirtualBox.
 • הגדרות רשת.
 • Windows Activites and Process.
 • פקודות לפורנזיקה בסביבת Windows.
 • Process Monitoring.
 • Linux intro.
 • Linux Setup.
 • Linux forensics commands.
 • ProDiscover Intro.
 • ProDiscover Setup.
 • פתיחות פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות ProDiscover.
 • תצוגת ProDiscover.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • Kali Linux Forensics.
 • פתיחת פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות AutoPsy.
 • תצוגת AutoPsy.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • ProDiscover Intro.
 • ProDiscover Setup.
 • פתיחות פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות ProDiscover.
 • תצוגת ProDiscover.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • Kali Linux Forensics.
 • פתיחת פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות AutoPsy.
 • תצוגת AutoPsy.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • Volatillity Intro.
 • Volatillity over Windows.
 • Volatillity over Linux.
 • ניתוח זיכרון.
 • מעבדות תירגול.
 • ניתוח מיילים (Email Analysis).
 • מעקב קבצים.
 • פורנזיקה על דפדפנים.
 • חשיפת פרופילי Wifi.
 • חילוץ סיסמאות Wifi.
 • חילוץ סיסמאות מדפדפנים.
 • אימות קבצים זדוניים.
 • מעבדות תירגול.
 • חילוץ נתונים וסטגנוגרפיה.
 • חילוץ מידע ממיקום התמונה.
 • Autorun.
 • Process Monitor.
 • ProcDump.
 • PsServices.
 • RamMap.
 • RegDelNull.
 • TCPView.
 • ProcMon.
 • PsLoggedOn.
 • Pslist.
 • Maltego.
 • Shodan.
 • Google Dorks.
 • The Harvester.
 • Whois.
 • Open Source tools for OSINT.