cyber_full

לינוקס המלמד להסמכה בינלאומית

70 שיעורים11 שעות מעבדות תירגול
 • ליונס טורבאלדס והלינוקס.
 • מה זה OpenSource.
 • סוגי רשיונות בתחום הקוד הפתוח.
 • סוגים של מערכות לינוקס.
 • הפצות לינוקס מוכרות.
 • התקנת מערכת ההפעלה:
 • Kali Linux
 • Ubuntu
 • תוכנות נפוצות במערכת ההפעלה.
 • ניהול חבילות והתקנת תוכות.
 • חנות האפליקציות והפקודה Apt.
 • פקודות שימושיות.
 • מניפולציה של קלט ופלט.
 • תהליכי סריקה וזיהוי פגיעויות.
 • חיפוש מבוסס Wildcard U ו-Globaling.
 • ביטוי רגולרי והפקודה grep.
 • מערכת הקבצים FSH- מה נמצא איפה?
 • מיפוי קבצים וכוננים והפקודה mount.
 • הגדרת משתנה סביבתי.
 • הגדרת הסביבה.
 • לינקים links symbolic and hard.
 • פקודות חיפוש.
 • דחיסת קבצים.
 • סוגי כתבנים בלינוקס.
 • עבודה עם הכתבן vim.
 • מבוא לפיתוח בשפת bash.
 • קלט,פלט ומשתנים.
 • תנאים.
 • פונקציות.
 • תהליך ה-boot של המערכת.
 • פריצה למערכת דרך ה-boot loader.
 • עבודה עם תהליכים.
 • Ps
 • Kill
 • Top
 • צריכת משאבי מערכת.
 • לוגים.
 • בדיקת תקשורת בין עמדות ברשת.
 • ניתוח תעבורת רשת.
 • שירותי רשת מוכרים וחיוניים.
 • DNS
 • DHCP
 • SSH
 • כתובות עמדות ברשת ומושגים.
 • IP
 • GATEWAY
 • NETMASK
 • הגדת כתובת רשת בשיטה החדשה והישנה.
 • הגדרת DNS.
 • הגדרת Default Gateway.
 • יצירת משתמשים וקבוצות.
 • ניהול משתמשים במערכת.
 • מבנה קובץ /etc/password
 • הרשאות וקבצים.
 • הרשאות מיוחדות.
 • פרופיל המשתמש.
 • מסכות.
 • הרשאות מתקדמות.

הידעת ?

"90% מהשרתים בעולם הינם שרתי לינוקס"

ccna

CCNA

100 שיעורים28 שעות מעבדות תירגול
 • הגדרת סביבת המעבדה.
 • היכרות עם סוגי רשתות.
 • ציוד תקשורת.
 • כתובות IP.
 • כתובות Mac Address.
 • חבילות מידע ומבנה ה-Packet.
 • TCP/UDP.
 • מודל OSI.
 • מודל IP/TCP.
 • סטנדרטים בתקשורת.
 • מצבי גישה.
 • פקודות כלליות להגדרת המתג.
 • טבלת ה- Mac Address.
 • ARP וטבלת ARP.
 • בדיקת תקשורת ברשת.
 • הגדרת סיסמא למתג ופריצת סיסמא של מתגים.
 • ניהול המתג ברחוק באמצעות פרוטוקולי תקשורת.
 • תקשורת נתונים ברשת מבוססת מתגים.
 • חלוקה לוגית של הרשת באמצעות VLAN.
 • Native Vlan.
 • Trunk & DTP.
 • VTP.
 • Spanning Tree & Rapid Spanning Tree.
 • llDP & CDP.
 • EtherChannel.
 • תרגילים ומעבדות.
 • כתובות IP.
 • חישבו כתובת IP על פי מסכת רשת.
 • כתובות פרטיות ופומביות.
 • VLSM.
 • הגדרת נתב.
 • הגדרת ממשק וירטואלי לתקשורת בין VLAN.
 • DHCP.
 • WLC ו-PAL בעולמות ה-WiFi.
 • הגדרת רשת אלחוטית WiFi.
 • פרוטוקולי ניתוב.
 • EIGRP.
 • OSPF.
 • שיפור ביצועי רשת באמצעות HSRP.
 • NAT.
 • SYSLOG.
 • SSH.
 • התקפות על מתגים.
 • התקפות על שירותי רשת.
 • שימוש ב Access List.
 • עבודה עם Port Security.
 • כיצד לאבטח את הרשת.
 • היכרות עם IPV6.
 • הגדרת רשת מבוססת IPV6.
 • הגדרת ניתוב ב-IPV6.
 • ביצוע פעולות באמצעות אוטומציות.
 • הגדרת מתגים ונתבים בצורה מהירה.
 • עבודה עם ממשק API.
 • עבודה עם JSON.
windows

מבוא לסביבות ווינדוס

20 שיעורים2 שעות מעבדות תירגול
 • מהי וירטואליזציה.
 • התקנת סביבת וירטואליזציה VirtualBox.
 • הגדרות תקשורת בוירטואליזציה.
 • יצירת מכונה וירטואלית.
 • התקנת Windows Server 2016.
 • מהו Domain Controller.
 • הגדרות מקדימות ל-Domain Controller.
 • התקנת DS AD על DC.
 • התקנת קליינט WINDOWS 10.
 • צירוף קליינט לדומיין.
 • מהו שירות ה DHCP.
 • התקנת שירות ה DHCP.
 • הגדרת טווחי כתובות.
 • שימור כתובות.
 • DNS Zones.
 • DNS Record Types.
 • יצירה וניהול של משתמשים בדומיין.
 • יצירה וניהול של קבוצות.
 • ניהול הגבלות ו GPO.
forensics

קורס פורנזיקה ומבוא לסייבר הגנתי

90 שיעורים14 שעות מעבדות תרגול
 • אופן ניהול הזיכרון.
 • סוגי זכרונות.
 • אופן איחסון הקבצים במערכת.
 • תהליך מחיקת קבצים.
 • קבצים ושימושם.
 • חתימות קבצים (Fingerprints).
 • הרשאות קבצים ושימושים.
 • היבט פורנזי על רשתות ארגוניות.
 • ניתוח תעבורת רשת.
 • היכרות עם Firewall.
 • הרשאות ברשת אירגונית.
 • AD וניהול משתמשים.
 • Domain Admin.
 • חסרונותיו של Local Admin.
 • מהי וירטואליזציה.
 • התקנת Oracle VirtualBox.
 • שימוש ב- VirtualBox.
 • הגדרות רשת.
 • Windows Activites and Process.
 • פקודות לפורנזיקה בסביבת Windows.
 • Process Monitoring.
 • Linux intro.
 • Linux Setup.
 • Linux forensics commands.
 • ProDiscover Intro.
 • ProDiscover Setup.
 • פתיחות פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות ProDiscover.
 • תצוגת ProDiscover.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • Kali Linux Forensics.
 • פתיחת פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות AutoPsy.
 • תצוגת AutoPsy.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • ProDiscover Intro.
 • ProDiscover Setup.
 • פתיחות פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות ProDiscover.
 • תצוגת ProDiscover.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • Kali Linux Forensics.
 • פתיחת פרוייקט וקבצי Case.
 • חילוץ מידע מתמונות.
 • הגדרות AutoPsy.
 • תצוגת AutoPsy.
 • הוצאת דו"ח פורנזי.
 • מעבדת תירגול.
 • Volatillity Intro.
 • Volatillity over Windows.
 • Volatillity over Linux.
 • ניתוח זיכרון.
 • מעבדות תירגול.
 • ניתוח מיילים (Email Analysis).
 • מעקב קבצים.
 • פורנזיקה על דפדפנים.
 • חשיפת פרופילי Wifi.
 • חילוץ סיסמאות Wifi.
 • חילוץ סיסמאות מדפדפנים.
 • אימות קבצים זדוניים.
 • מעבדות תירגול.
 • חילוץ נתונים וסטגנוגרפיה.
 • חילוץ מידע ממיקום התמונה.
 • Autorun.
 • Process Monitor.
 • ProcDump.
 • PsServices.
 • RamMap.
 • RegDelNull.
 • TCPView.
 • ProcMon.
 • PsLoggedOn.
 • Pslist.
 • Maltego.
 • Shodan.
 • Google Dorks.
 • The Harvester.
 • Whois.
 • Open Source tools for OSINT.