קורס לינוקס

70 שיעורים11 שעות30 שעות תירגול
 • ליונס טורבאלדס והלינוקס.
 • מה זה OpenSource.
 • סוגי רשיונות בתחום הקוד הפתוח.
 • סוגים של מערכות לינוקס.
 • הפצות לינוקס מוכרות.
 • התקנת מערכת ההפעלה:
 • Kali Linux
 • Ubuntu
 • תוכנות נפוצות במערכת ההפעלה.
 • ניהול חבילות והתקנת תוכות.
 • חנות האפליקציות והפקודה Apt.
 • פקודות שימושיות.
 • מניפולציה של קלט ופלט.
 • תהליכי סריקה וזיהוי פגיעויות.
 • חיפוש מבוסס Wildcard U ו-Globaling.
 • ביטוי רגולרי והפקודה grep.
 • מערכת הקבצים FSH- מה נמצא איפה?
 • מיפוי קבצים וכוננים והפקודה mount.
 • הגדרת משתנה סביבתי.
 • הגדרת הסביבה.
 • לינקים links symbolic and hard.
 • פקודות חיפוש.
 • דחיסת קבצים.
 • סוגי כתבנים בלינוקס.
 • עבודה עם הכתבן vim.
 • מבוא לפיתוח בשפת bash.
 • קלט,פלט ומשתנים.
 • תנאים.
 • פונקציות.
 • תהליך ה-boot של המערכת.
 • פריצה למערכת דרך ה-boot loader.
 • עבודה עם תהליכים.
 • Ps
 • Kill
 • Top
 • צריכת משאבי מערכת.
 • לוגים.
 • בדיקת תקשורת בין עמדות ברשת.
 • ניתוח תעבורת רשת.
 • שירותי רשת מוכרים וחיוניים.
 • DNS
 • DHCP
 • SSH
 • כתובות עמדות ברשת ומושגים.
 • IP
 • GATEWAY
 • NETMASK
 • הגדת כתובת רשת בשיטה החדשה והישנה.
 • הגדרת DNS.
 • הגדרת Default Gateway.
 • יצירת משתמשים וקבוצות.
 • ניהול משתמשים במערכת.
 • מבנה קובץ /etc/password
 • הרשאות וקבצים.
 • הרשאות מיוחדות.
 • פרופיל המשתמש.
 • מסכות.
 • הרשאות מתקדמות.

הידעת ?

"90% מהשרתים בעולם הינם שרתי לינוקס"