בדיקות חוסן תשתית
116 שיעורים15 שעות110 שעות תירגול
 • וירטואליזציה עם VirtualBox.
 • טעינת Kali Linux.
 • טעינת Windows7.
 • טעינת Metasploitable2.
 • טרמינולוגיה בעולם התקיפה.
 • סוגי טכנולוגיות בעולם ה-PenTesting.
 • תהליכי סריקה וזיהוי פגיעויות.
 • השגת שליטה וחשיבותה.
 • אחיזות על מכונה נתקפת.
 • ניקוי עקבות.
 • שימוש ב-Netcat.
 • התחברות בפרוטוקולים TCP/UDP.
 • האזנה בפרוטוקולים TCP/UDP.
 • תקשורת התקפית Bind/Reverse.
 • העברת קבצים וסריקות על ידי Netcat.
 • שימוש ב Wireshark.
 • פילטרים ב Wireshark.
 • חילוץ מידע מקבצי PCAP.
 • חיפוש מידע על ידי Google Hacking.
 • איסוף ואיתור כתובות מיילים.
 • איסוף מידע פאסיבי על ידי OpenSource.
 • DNS Enumeration.
 • תקשורת מול שרתי DNS.
 • מחקר אוטומטי מול שרתי DNS.
 • Forward Lookup Brute Force DNS.
 • Reverse Lookup Brute Force DNS.
 • לחיצת יד משולשת ותקשורת TCP.
 • סריקות בפרוטוקול UDP.
 • טעויות נפוצות בסריקות פורטים.
 • סריקות פורטים על ידי NMAP.
 • סריקות מתקדמות NMAP NSE.
 • סריקות עקיפת Firewalls ומוצרי הגנה.
 • זיהוי מערכות הפעלה.
 • Service Enumeration מחקר שירותים וחקר פגיעויות.
 • היכרות עם Metasploit.
 • המודלים השונים בתוך Metasploit.
 • Payloads
 • Auxiliaries
 • Exploits
 • תקיפת FTP עם חולשת RCE.
 • SMb-Windows Brute Force
 • Hydra Brute Force
 • פרופילי סיסמאות.
 • Enumeration Tactics.
 • הזרקות Shellcode.
 • מעבר בין תהליכים לאחר הזרקת קוד.
 • שיטות למעקף חומות אש (Firewall).
 • התקפת Drupal ו-Wordpress
 • התקפת יישומי אינטרנט:
 • LFI/RFI ושיטות מתקדמות
 • Log injections
 • Environ & Fuzzing
 • Remote Code Execution.
 • הזרקת פקודות Command Injections.
 • יצירת סוסים טרויאנים.
 • שליטה ב Meterpreter
 • תקיפת Tomcat
 • Process Backdoor
 • Advance Meterpreter
 • Keylogging
 • Download/Upload פונקציות
 • SMTP Enumeration
 • העלאות קבצים
 • העברת קבצים באמצעות פייתון.
 • העברת קבצים ב-Windows ע"י PowerShell.
 • העברת קבצים בין Windows ל Linux ע"י FTP.
 • העברת קבצים באמצעות שרת SMB.
 • שיטות נוספות למעבר קבצים.
 • UAC Bypass -User Interacion.
 • UAC Bypass - Without User Interaction.
 • PE Suggester.
 • Patch Enumeration.
 • Unquoted Path.
 • Insecure Service.
 • Zero Click.
 • Basics Enumerations.
 • Kernel Exploits.
 • SUID Exploitation
 • Sudo Abuse.
 • Word Writable.
 • CronTab PE.
 • Sensitive Files.
 • Http Methods.

"מספר מקומות העבודה בסייבר עומד לזנק פי 10 בעשור הקרוב."

עיתון גלובס


מעבדות תרגול תקיפות

Linux/Windows

 • Introduction to X86 Architecture.
 • Understand Memory.
 • Program Memory.
 • CPU Registers.
 • Buffer Overflow Intro.
 • Introducing the ollydbg Debugger.
 • Overflowing the Buffer.
 • Fuzzing Tactics.
 • Dealing with the crash.
 • EIP control.
 • Shellcode space locating.
 • Bad Charactars.
 • Execution flow redirection.
 • the return address.
 • Shellcoding with Metasploit.
 • Getting the Shell.
 • מנגנון הזדהות Response Challenge
 • גיבוב NTLM/LM.
 • SAM And Password Flow.
 • שליפת סיסמאות Mimikatz.
 • שליפת סיסמאות WCE.
 • Mimikatz Using Powershell.
 • Hash extraction SamDump.
 • Hash extraction SecretDump.
 • SecretDump Remoting.
 • Password Cracking Hashcat / Jhon.
 • Pass The Hash.
 • Responder introduction to LLMNR.
 • Responder Capture NTLMv2.