קורס פייתון

78 שיעורים13 שעות מעבדות תירגול
 • מה נלמד בקורס.
 • מה זה פייתון למה צריך את זה.
 • משתנים.
 • עבודה עם טקסט.
 • עבודה עם מספרים.
 • קלט ופלט.
 • עבודה עם תנאים (If,Elif,Else).
 • עבודה עם רשימות (List,Set,Tuple).
 • שילוב תנאים עם רשימות.
 • תרגילים.
 • עבודה עם מבנה הנתונים Dictionary.
 • יצירת רשימה דינמית.
 • לולאות .(For,While)
 • לולאות .(Continue,Break,Pass,Else)
 • לולאות ומילונים.
 • פונקציות בסיסיות.
 • פונקציות מחזירות ערך,ערכי ברירת מחדל.
 • פונקציות מתקדמות kwarg** & argv*
 • תרגילים.
 • עבודה עם קבצים.
 • ניהול שגיאות בסיסי.
 • ניהול שגיאות מתקדם (try,except,else,finally).
 • מודולים והפקודה import.
 • ביצוע פעולות על מערכת ההפעלה.
 • תיכנות וביצוע פעולות מקביליות Threads.
 • ניהול Threads.
 • סנכרון בסיסי בין Threads.
 • עבודה עם Process.
 • תרגול.
 • תקשורת נתונים וניהול רשת באמצעות Python.
 • עבודה עם חבילות מידע.
 • פיתוח socket בסיסי.
 • פיתוח socket מתקדם.
 • פיתוח תוכנת סריקה ופיתוח כלי רשת.
 • הקמת שרת-לקוח בפייתון.
 • הקמת תקשורת מרובת משתתפים.
 • הקמת תקשורת הכולל תכנות מקבילי.
 • ביצוע פעולות על מחשבים מרוחקים.
 • תקשורת TCP כנגד תקשורת UDP.
 • המרת קובץ פייתון לקובץ EXE.
 • תרגול.
 • פיתוח מונחה עצמים.
 • שימוש בסיסי במחלקה- Class.
 • שימוש מתקדם במחלקה- Class.
 • מתודות של המחלקה.
 • ניהול מחלקות יעיל.
 • הורשת מחלקות.
 • הסבר מעמיק עם ההבדל בין מחלקה לפונקציות.
 • תרגול.
 • מניפולציה של האינטרנט והאתרים.
 • ניתוח חבילות מידע מאתרים.
 • שלימת סמס באמצעות פייתון.
 • Selenium ואוטומציה בדפדפן.
 • פיתוח אוטומציות על Selenium.
 • הקמת צד שרת בסיסי ב-Flask.
 • Fullstack -ב Flask.
 • תקשורת ומסד נתונים ב Flask.
 • פיתוח אתר באמצעות Flask.
 • תרגול.
 • פיתוח תוכנה גרפית בפייתון (GUI).
 • הבנה של TKinter המנוע הטבעי.
 • פיתוח מחשבון ותוכנה להרצת פקודות ב-TKinter.
 • פיתוח תוכנה מבוסס HTML ופייתון.
 • פיתוח באמצעות המונה החכם Eel.
 • פיתוח תוכנה מבוסס Material Design.
 • פיתוח משחק נחש את המילה.
 • פיתוח תוכנת סריקה לרשת.
 • תרגול.

הידעת ?

"פייתון היא שפת התיכנות המבוקשת ביותר בשנים האחרונות"