תקיפות רשתות אירגוניות Active Directory

73 שיעורים7 שעות 40 שעות תירגול
 • וירטואליזציה עם VirtualBox/Vmware.
 • טעינת Kali Linux 2021.
 • טעינת Windows 7.
 • טעינת Metasploitable 2.
 • טעינת Windows server 2012R2.
 • טעינת Windows 10
 • WPAD.
 • NBNS.
 • mDNS.
 • LLMNR.
 • IMGPv3.
 • Kerberos.
 • NTLM.
 • SMB.
 • Ntlmssp.
 • הגדרת תיקיות שיתופיות.
 • הרשאות לקבצים ותיקיות.
 • הגדרת Gpo's.
 • הגדרת Logon Scripts.
 • הכרת נתיבים, תיקיות וקבצי מערכת חשובים.
 • הכרות עם סט הכלים Sysinternals.
 • התקנת Active Directory.
 • התקנת שרת IIS.
 • איסוף מידע בעזרת Linkedin.
 • איסוף מידע בעזרת Shodan.
 • איסוף מידע בעזרת The Harvester.
 • איסוף מידע בעזרת Maltego.
 • איסוף מידע פנימי באירגון.
 • מיפויי הרשת באמצעות Bloodhound.
 • חילוץ תעבורה על ידי Wireshark.
 • חילוץ תעבורה על ידי Networkminer.
 • השתלטות על נתב מרוחק.
 • מהו Macro Code.
 • שימוש ב Unicorn.
 • שימוש ב Macropack.
 • ניצול PPT לפישינג.
 • Formula Injection.
 • Office Word Reverse Shell.
 • תקיפות בצד לקוח SEToolkit.
 • הקמת שרת AWS לקמפיין פישינג חיצוני.
 • שימוש מתקדם ב Metasploit.
 • שימוש מתקדם ב Meterpreter.
 • השתלטות על עמדה מרוחקת MS-010-17.
 • השתלטות על עמדה מרוחקת Ambassador.
 • מימוש Middle The in Man.
 • Symbrelayx.
 • Ntlmrelayx.
 • RPC Manipulation
 • עבודה מתקדמת ב Responder.
 • מניפולציות שרת IIS ומערכות ניתוב.
 • מיטיגציה Middle The in Man.
 • הקמת סביבת Ubuntu
 • Port Forward With MSF.
 • Port Forward With SSH.
 • Tunneling With Chisel.
 • Tunneling With Sshuttle
 • Tunneling With plink
 • מבוא לתקיפת Active Directory.
 • Psexec PE.
 • The Power Of PowerShell.
 • Massive Active Directory Enumeration.
 • Deep Dive On Lsass.
 • Rdp Session Hijacking.
 • DcSync.
 • Golden Ticket.
 • Shadow Volume Copy.
 • Spray Passwords.
 • Kerberoasting.
 • חיפוש אחר מידע רגיש.
 • פיצוח קבצי PDF חסויים.
 • פיצוח מפתחות RSA.
 • שליפת סיסמאות
 • הבנת תקשורת Wireless ופרוטוקולים.
 • Handshake Point.
 • שימוש ב Airmon-ng.
 • שימוש ב Airdump-ng.
 • שימוש ב Airplay-ng.
 • שימוש ב Aircrack-ng.
 • Wifi Password Cracking.
 • ביצוע אוטומציה למתקפות Wifi .