הנדסה לאחור שלב 1

דרישות קדם : חשיבה אנליטית , קורס פייתון*
51 שיעורים10 שעות100 שעות תירגול
 • היכרות עם פעולות המעבד.
 • היכרות עם אוגרי המעבד.
 • היכרות עם פעולות הזיכרון.
 • הגדרת סביבת העבודה.
 • GDB.
 • IDA.
 • Ghidra.
 • אוגר ה-EFLAGS.
  • Overflow Flag - OF
  • Sign Flag - SF
  • Zero Flag - ZF
  • Carry Flag - CF
  • Direction Flag - DF
  • Intterupt Flag - IF
  • Trap Flag - TF
  • Auxilty Flag - AF
  • Paritiy Flag - PF
 • כתיבת תוכנית ראשונה באסמבלי(NASM)
 • קלט,פלט.
 • עבודה עם System Calls.
 • הגדרת קבועים EQU.
 • עבודה עם אזורי הזיכרון
  • Text
  • Data
  • Rdata
  • Bss
 • אזורי זיכרון מאותחלים ולא מאותחלים.
 • פעולות מחזוריות REP.
 • עבודה עם טקסטים.
 • MOVS, LODS, STOS.
 • CMPS, SCAS.
 • פיתוח 2 תוכנות בסיסיות.
 • עבודה נכונה עם GDB.
 • מעבדות תירגול.
 • עבודה עם זיכרון ומצביעים על ידי LEA.
 • פעולות אריתמטיות בסיסיות.
 • INC,DEC,DIV.
 • MUL,ADD,SUB.
 • מעבר על הקוד באמצעות GDB.
 • ניתוח זיכרון באמצעות GDB.
 • השוואה באמצעות CMP ו- TSET.
 • תנאים באמצעות פעולות JMP.
 • סקירה מעמיקה של EFLAGS.
 • ניתוח באמצעות GDB של כל דגל ב-EFLAGS.
 • עבודה עם מספרים בשיטת ASCII ו-BCD.
 • פעולות אסמבלי מתקדמות.
 • הנדסה לאחור של תוכניות.
 • הנדסה לאחור של לוגיקת קוד.
 • מעבדות הנדסה לאחור ופיתוח באסמבלי.
 • פונקציות והוראת call.
 • יצירת Stack Frame וניתוחו.
 • עבודה עם מחסנית.
 • EBP, ESP, RET.
 • push, pop.
 • calling convention.
 • extern procedures.
 • תרגול הדנסה לאחור של 20 מעבדות GDB.
 • עבודה מתקדמת עם Time Travel.
 • יצירת Keygen באמצעות פייתון ו-GDB.
 • ניתוח קוד מהיר.
 • עבודה עם IDA.
 • ניתוח קטעי קוד עם IDA.
 • הנדסה לאחור עם IDA.
 • שילוב נכון בין GDB ל-IDA.
 • טכניקות Debugging מתקדמות.
 • פרויקט סיכום.