האקינג ובדיקת חוסן לאתרים

148 סרטונים1050 דקות מעבדות תרגול
 • מבוא ל HTML5.
 • הכרת השפה ומבנה התגים.
 • טפסים ותגים חיוניים למבדקי חוסן.
 • מבוא ל-CSS3.
 • עיצוב בסיסי.
 • עיצוב לפי,Id,Tag,Class.
 • עיצוב מתקדם ויכולות למבדקי חוסן.
 • מבוא ל-Javascript.
 • עבודה עם משתנים וסוגי משתנים.
 • תנאים.
 • לולאות.
 • פונקציות.
 • אובייקטים ותכנות מונחה עצמים.
 • עבודה עם AJAX.
 • שליטה על העמוד ועבודה עם DOM
 • שיטות הזרקת קוד.
 • תקשורת צד שרת לקוח.
 • מבוא ל-BOOTSTRAP.
 • מבוא ל-JQUERY.
 • עבודה עם BOOTSTRAP.
 • עבודה עם JQUERY בבדיקות חוסן.
 • מבוא ל-PHP7.
 • עבודה עם משתנים וסוגי משתנים.
 • תנאים.
 • לולאות.
 • פונקציות.
 • סרליזציה.
 • עבודה עם פרוטוקול HTTP הכולל GET/POST/COOKIES.
 • ניהול זהול המשתמש SESSION.
 • ODP וחיבור למסד הנתונים MySQL.
 • מבוא ל-MYSQL.
 • יצירת מסד נתונים.
 • יצירת טבלאות.
 • יצירת עמודות והגדרת הנתונים.
 • ביצוע פעולות על הנתונים.
 • ביצוע הזרקת HTML.
 • ביצוע הזרקת CSS.
 • ביצוע הזרקת Javascript.
 • פיתוח פורום בסיסי.
 • פיתוח בנק בסיסי.
 • עבודת הגשה.
 • שיטת החשיבה לאיתור ליקויי אבטחה.
 • חקירת מקרה :Facebook Massanger.
 • הקמת סביבת מחקר ליישומי אינטרנט.
 • Developer Chrome Tools רמה בסיסית.
 • Developer Chrome Tools רמה מתקדמת.
 • עבודה בסיסית עם BurpSuite.
 • עבודה מתקדמת עם BurpSuite.

"במהלך הקורס המרצה יציג ממצאים שמצא לאורך הקריירה וימקד את התלמיד לפיתוח חשיבה יצירתית"

 • חקירת מקרה: הזרקת קוד לחנות.
 • 3 סוגי Xss בסיסיים (Reflected,Stored,Dom).
 • CSS Injection.
 • Xss למתקדמים (SOP,CORS,JSONP).
 • CSP.
 • חקירת מקרה: הזרקת קוד ל AliExpress.
 • Open Redirect.
 • SSRF & CSRF.
 • חקירת מקרה: השתלטות על חשבונות SnapChat.
 • Storage Browser and Cookies.
 • הגנות ומעקפים.
 • Advanced CSS Injection.
 • חקירת מקרה: השתלטות על שואב LG ותשתית SmartThinQ.
 • Oauth2.
 • Components with known vulnerabilities.
 • Insecure Deserialization.
 • חקירת מקרה: מניפולציית צ'אט של Facebook.
 • Security Misconfiguration.
 • מניפולציה על פרמטרים.
 • LFI/RFI/Path Traversal.
 • חקירת מקרה: השתלטות על חשבונות Telegram & WhatsApp.
 • Broken Access Control.
 • JWT.
 • Sensitive Data Exposure.
 • Broken Authentication.
 • Session Fixation.
 • Insufficient Anti Authomation.
 • Injection.
 • Command injection.
 • SQL Injection Basic.
 • SQL Injection Advanced.
 • מתודולוגיית הבדיקה.
 • כתיבת דו"ח.
 • הגשת דו"ח ופרוייקט.