מבוא לקורס האקינג ליישומי אינטרנט

50 שיעורים18 שעות מעבדות תרגול
 • מבוא ל HTML5.
 • הכרת השפה ומבנה התגים.
 • טפסים ותגים חיוניים למבדקי חוסן.
 • מבוא ל-CSS3.
 • עיצוב בסיסי.
 • עיצוב לפי,Id,Tag,Class.
 • עיצוב מתקדם ויכולות למבדקי חוסן.
 • מבוא ל-Javascript.
 • עבודה עם משתנים וסוגי משתנים.
 • תנאים.
 • לולאות.
 • פונקציות.
 • אובייקטים ותכנות מונחה עצמים.
 • עבודה עם AJAX.
 • שליטה על העמוד ועבודה עם DOM
 • שיטות הזרקת קוד.
 • תקשורת צד שרת לקוח.
 • מבוא ל-BOOTSTRAP.
 • מבוא ל-JQUERY.
 • עבודה עם BOOTSTRAP.
 • עבודה עם JQUERY בבדיקות חוסן.
 • מבוא ל-PHP7.
 • עבודה עם משתנים וסוגי משתנים.
 • תנאים.
 • לולאות.
 • פונקציות.
 • סרליזציה.
 • עבודה עם פרוטוקול HTTP הכולל GET/POST/COOKIES.
 • ניהול זהול המשתמש SESSION.
 • ODP וחיבור למסד הנתונים MySQL.
 • מבוא ל-MYSQL.
 • יצירת מסד נתונים.
 • יצירת טבלאות.
 • יצירת עמודות והגדרת הנתונים.
 • ביצוע פעולות על הנתונים.