לתשלום
windows

קורס ניהול והקמה רשתות אירגוניות

20 שיעורים2 שעות מעבדות תירגול
 • מהי וירטואליזציה.
 • התקנת סביבת וירטואליזציה VirtualBox.
 • הגדרות תקשורת בוירטואליזציה.
 • יצירת מכונה וירטואלית.
 • התקנת Windows Server 2016.
 • מהו Domain Controller.
 • הגדרות מקדימות ל-Domain Controller.
 • התקנת DS AD על DC.
 • התקנת קליינט WINDOWS 10.
 • צירוף קליינט לדומיין.
 • מהו שירות ה DHCP.
 • התקנת שירות ה DHCP.
 • הגדרת טווחי כתובות.
 • שימור כתובות.
 • DNS Zones.
 • DNS Record Types.
 • יצירה וניהול של משתמשים בדומיין.
 • יצירה וניהול של קבוצות.
 • ניהול הגבלות ו GPO.
לתשלום