הסלמת הרשאות בWindows

27 שיעורים2 שעות 20 שעות תירגול
 • Introduction – Groups & Members in Windows
 • Introduction – ACL’s , Services , Registry , Directories
 • Windows 10 Machine
 • Kali Linux
 • PowerUp.
 • SharpUp
 • SeatBelt
 • winPEAS
 • Accesschk
 • JuicyPotato
 • Procmon
 • Reverse Shell Over Msfvenom
 • Netcat
 • PsExec To NT Authority System
 • Manual Kernel Enumeration
 • Automatic Kernel Enumeration
 • Insecure Properties Manual & Automatic Enumeration & Exploitation
 • Unquoted Service Path Manual & Automatic Enumeration & Exploitation
 • Weak Registry Permissions Manual & Automatic Enumeration & Exploitation
 • Insecure Service Executables Manual & Automatic Enumeration & Exploitation
 • DLL Hijacking
 • Manual Registry Enumeration
 • Automatic Registry Enumeration
 • Registry Exploitation
 • Query Registry Services
 • Manual “Always Install Elevated” Enumeration
 • Automatic “Always Install Elevated” Enumeration
 • Always Install Elevated Exploitation
 • Manual Passwords Research
 • Automatic Passwords Research
 • Query Registry Passwords store
 • Saved Creds Manual & Automatic Enumeration
 • Configurations Files Research
 • Recursive Configuration Files Research
 • SAM & System Locations
 • SAM & System Hash Dump
 • SAM & System Hash Crack
 • Pass The Hash With PTH-winexe
 • Manual Scheduled Tasks Enumeration
 • Scheduled Tasks Exploitation
 • Manual Insecure GUI Apps Enumeration
 • Insecure GUI Apps Exploitation
 • Manual Startup Apps Enumeration
 • Manual Startup Apps Exploitation
 • Vulnerabilities Research Over Wan
 • Vulnerabilities Research Over winPEAS
 • Planning a Privilege Escalation Strategy